Foley Sonda, Standart, Silikolateks, 2-yollu, Soft Valve
View Large

Foley Sonda, Standart, Silikolateks, 2-yollu, Soft Valve

Silikonlu Foley kateteri üretra ağzından geçişin kolaylaştırılması amacıyla yüzeyin silikonlu bir sıvıyla muamele edilmiş olduğu bir idrar kateteridir. Silikonlu kateter mesanenin kısa süreli drenajında kullanılır. Ürün sadece bir defa kullanılmak içindir. Ürünle ilgili daha ayrıntılı bilgi ve paketleme bilgisi Ek Kaynaklarda mevcuttur.

Printable Materials

COVID-19

Click here

Cookies are needed for this website to work optimally. They also help us to know a little bit about how you use our website, which improves the browsing experience.  Cookies on this site are used for traffic measurement and optimisation of page content only. By continuing to browse on this website, you indicate your consent to the use of cookies.  You may block the use of cookies by following the "How to block and avoid cookies" instructions

Learn more about our Cookie policy